Täpsem info spiritismi ja MTÜ Võsu Vaimne Keskus AMO tegevuse kohta August Kilgilt, telefonidelt 3238572 või 53345516 E-mail august@spiritism.ee Skype august.kilk Aadress Rakvere tee 9, Võsu, 45501, Lääne-Virumaa, Estonia

SPIRITISM - uus ajastu inimkonnale

JUMAL - kõrgeim intellekt kõige oleva põhjus

JEESUS - juht ja eeskuju

KARDEC - vundament

"Vaimude raamat"

"Meediumide raamat"

"Evangeelium spiritismi kohaselt"

"Taevas ja põrgu"

"Genees"

„Jumalat armastades üle kõige ja ligimest nagu iseennast. Jumala armastuses on ainus pääsemine"

Rahvusvaheline Spiritismi Nõukogu

Mis on spiritism?

Spiritism on kõrgemate vaimude poolt läkitatud kogu põhimõtetest ja seadustest, mis on toodud Allan Kardec'i raamatutes ja millest koosneb Spiritismi Kodeering (nimelt „Vaimude raamat", „Meediumide raamat", „Evangeelium spiritismi kohaselt", „Taevas ja Põrgu" ning „Genees").

Spiritism on teadus, mis käsitleb loodust, vaimude päritolu ja määratlust ning nende suhteid kehalise maailmaga.

Allan Kardec
„Mis on spiritism?" - Eessõna

Spiritism teeb selle tõeseks, mida Jeesus ütles Tõotatud Lohutajast: teadmise eluolust, milles inimene mõistab, kust ta tuli, kuhu ta läheb ja miks ta on Maa peal;
Spiritism kutsub inimest uuesti Jumala tõeliste seaduste põhimõtete juurde, mis täidavad inimest usalduse ja lootusega.

Allan Kardec
„Evangeelium spiritismi kohaselt",Vl, 4

Mida Spiritism selgitab?

Spiritism selgitab uusi, põhjalikumaid tõekspidamisi Jumalast, universumist, inimesest, vaimudest ja seadustest, mis valitsevad elu üle.
Spiritism selgitab veel seda, kes me oleme, kust tuleme, kuhu läheme, mis on meie eksisteerimise eesmärk ja mis on valu ja kannatuse põhjus.

Spiritismi ulatus

Spiritism toob uusi üldmõisteid inimese ja kõige kohta, mis inimest ümbritseb. Spiritism puudutab kõiki teadmiste valdkondi, inimeste käitumist ja tegevusi, avades uue ajastu inimkonna uuendamises.
Spiritism võib ja peaks olema uuritav, analüüsitav ja praktiseeritav kõikides tema eksistentsi osades: filosoofias, religioonis, eetikas, moraalis, kasvatuses ja ühiskonnas.

Spiritismi põhiõpetused

Jumal on kõrgeim intellekt, kõige oleva algpõhjus. Jumal on igavene, muutumatu, mittemateriaalne, unikaalne, kõikvõimas, ülimalt õiglane ja hea. Jumal on armastuse allikas.

Universum on Jumala looming. Jumala hallata on kõik, mis on, nii ratsionaalne kui mitteratsionaalne, nii hingestatu kui mittehingestatu, nii materiaalne kui mittemateriaalne.

Peale kehalise maailma, kus elavad kehastunud vaimud, s.t. inimesed, eksisteerib ka vaimuilm, kehast lahkunud vaimude elukoht.

Universumis on ka teisi asustatud maailmu erineva arengutasemega olevustele: samaarenenud, enamarenenud ja vähemarenenud kui inimesed.

Kõik loodusseadused on jumalikud, sest Jumal on nende autor. Siia kuuluvad nii füüsilised kui vaimsed (moraalsed) seadused.

Inimene on kehastunud vaim materiaalses kehas. Poolmateriaalne „mähis" perispirit (vaimuabi) ühendab vaimu füüsilise keha külge. Fluidumlikul perispirit`il on omadus „kleepuda" nii vaimu kui füüsilise keha külge ja olla nendevaheliseks sidevahendiks.

Vaimud on intellektuaalsed olevused. Nad arenevad intellektuaalselt ja moraalselt, tulles alamast korrastusest järgmisse kõrgemasse korrastusse, kuni perfektsuseni, kus ei ole kannatused vajalikud, sest teadvus on kohanenud tingimusteta armastusele.

Vaimud säilitavad oma individuaalsuse enne, praegu ja pärast igat kehastumist.

Vaimud kehastuvad uuesti niipalju kordi, kuipalju on vajalik iseloomu ja mõistmise paremaks muutumiseks.

Vaimud arenevad. Oma paljudes kehalistes eksisteerimistes võivad nad mitte edeneda, kuid nad ei taandarene kunagi. Nende intellektuaalse ja moraalse progressi kiirus sõltub nende endi püüdlusest täiusele.

Vaimud kuuluvad erinevatesse korrastustesse, mis on saavutatud täiuslikkuse kraadide (tasemete) järgi:

Puhtad vaimud, kes on saavutanud maksimaalse täiuslikkuse;
Head vaimud, kelle juures valitseb soov heale;
Mittetäiuslikud vaimud, keda iseloomustavad harimatus, madalad kired ja soov halvale.

Vaimude vahelised suhted ja ka suhted inimestega on pidevad ning on alati eksisteerinud. Head vaimud manitsevad meid heale, julgustavad meid katsumuste juures ja aitavad meil neid välja kannatada vapralt ja saatusele alistuvalt. Halvad vaimud sunnivad meid halba tegema.

Jeesus on kogu inimkonna juht ja eeskuju. Õpetus, mida ta õpetas ja praktiseeris, on kõige puhtam Jumala seaduse väljendus.

Kristuse moraal, mis on toodud evangeeliumis, on juhtimisvahend kõikidele inimestele kindlaks arenguks ja selle praktiseerimine on lahendus kõikide inimeste probleemidele ja kogu inimkonna saavutuste eesmärk.

Inimesel on vaba tahe tegutseda, kuid ta vastutab oma tegude tagajärgede eest.

Tulevane elu säilitab inimeste karistused ja naudingud vastavalt inimese käitumisele, kas ta on olnud Jumala seadustele kuulekas või mittekuulekas.

Palve on Jumala jumaldamise tegu. See asub loodusseaduses ja väljendab end inimesega kaasasündinud tundest, samuti nagu on olemas ka Looja eksisteerimise tunnetuse idee.

Palve muudab inimese paremaks. See, kes palvetab usinalt, muutub usalduses tugevamaks halva kiusatuste vastu ja Jumal saadab talle häid vaime abiks. Sellest abist, kui on siiralt palutud, ei keelduta kunagi.

Spiritismi praktiseerimine

Spiritistlik teenindus on täiesti tasuta, nii nagu on ka evangeeliumis öeldu: „Kingitusena said, kingitusena anna."

Spiritismi praktiseerimine on lihtne - ei mingit välist kultust, ainult kristliku õpetuse kohaselt, et Jumalat tuleb jumaldada vaimus ja tões.

Spiritismis ei ole preestreid, kokkutulekutel ja praktiseerimisel ei kohandata ega kasutata altareid, ikoone, kandevahendeid, küünlaid, rongkäike, sakramente, indulgentse, missarüüsid, alkohoolseid hallutsinogeenseid jooke, viirukeid, tubakat, talismane, amulette, horoskoope, kaardiennustamist, püramiide, kristalle või mingeid teisi objekte, riitusi või välise kultuse vorme.

Spiritism ei sunni oma põhimõtteid vastuvõtmiseks. Ta kutsub huvitatuid spiritismi õpetuse tõe tundmises ise veenduma oma mõistmise loogika ja jumaliku südametunnistuse läbi.

Meediumlus, mis võimaldab vaimudel inimestega ühendust saada, on võime, mida paljud isikud sünnipäraselt omavad ja mis on sõltumatu meediumide mõistmisele kohandunud religioonist või moraalsetest põhimõtetest.

Spiritismi meediumluse praktiseerimisest on ainult siis kasu, kui seda tehakse armastuse ja õigluse moraali kohaselt spiritismi õpetuse põhimõtete alusel.

Spiritism austab kõiki religioone ja õpetusi, väärtustab kõiki heategevustaotlusi ja tegutseb vendluseks ja rahuks kõikide rahvaste vahel, sõltumata rassist, nahavärvist, rahvusest, usust, kultuuritasemest või sotsiaalsetest tasanditest. Pealegi tunnistab Spiritism, et „tõeliselt vooruslik inimene on see, kes praktiseerib õiglust, armastust ja kes armastab Jumalat üle kõige ja oma ligimest kui iseennast Jumala armastuses, selle kõige suuremas puhtuses".

„Sündida, surra, uuesti sündida ja alati areneda, selline on see seadus."

Kõigutamatu usaldus on ainult see, mis võimaldab otse vaadata inimkonna vanus-aegade otstarbekust.

Allan Kardec'i raamatute tundma õppimine on aluseks spiritismi õpetuse õigeks mõistmiseks.

Tõlge esperanto keelest August Kilk