Täpsem info spiritismi ja MTÜ Võsu Vaimne Keskus AMO tegevuse kohta August Kilgilt, telefonidelt 3238572 või 53345516 E-mail august@spiritism.ee Skype august.kilk Aadress Rakvere tee 9, Võsu, 45501, Lääne-Virumaa, Estonia

Esperanto

AIS funebras pri OProf. Dr. habil. Helmar Gunter Frank

AIS funebras pri sia multjara prezidanto OProf. Dr. habil. Helmar Gunter Frank, kiu forpasis la 15-an de decembro.
Kategooriad: Esperanto

Postkongresaj restad-eblecoj

SAT - Sennacieca Asocio Tutmonda - Laup, 04/21/2018 - 11:56

Komence la OKK ne planis antaŭkongreson nek postkongreson en Serbio konsiderante la serion de E-eventoj en Iberio antaŭ la kongreso en Kragujevac. Dume tamen pluraj SAT-kongresaj aliĝintoj esprimis la deziron ne iri al Lisbono por UK, sed veni serbien iom antaŭ la SAT-kongreso, aŭ resti en Serbio ankoraŭ kelkajn tagojn post la kongreso. Efektive, estus domaĝe viziti nur Kragujevac kun ekskursoj al kelkaj proksimaj lokoj (maksimume je distanco de duhora busveturo) kiam Serbio proponas ankoraŭ multon alian por viziti, vidi kaj ĝui, kaj oni ne vizitas Serbion ĉiujare.

Sekve la OKK komencis pensi kaj sondi pri kio organizeblas antaŭ- aŭ / kaj post-kongrese. Unu, sed ne la sola eblaĵo pri postkongresa ekskurso estas "Vojo de vino".

Kio estas certa, vi povas plani eksterkongresan restadon en Serbio, ĉu antaŭ ĉu post la kongreso. Dum tiuj aldonaj tagoj vi povos laŭdezire dormi en la kongresa hotelo se vi mendos tion sufiĉe frue , aŭ ni helpos trovi alian tranoktejon moderkostan en aŭ ekster Kragujevac, aŭ ni organizos 2- aŭ 3-tagan eksterkongresan ekskurson kun tranoktado ie en Serbio se estos sufiĉaj interesatoj. Se vi alvenos al la kongreso tra Beogrado, ni organizos por vi malaltkostan veturigon de la flughaveno aŭ stacidomo ĝis la kongresejo kaj inverse. Se vi uzos malaltkostajn flugkompaniojn ĝis Niŝ (urbo en la sudorienta Serbio, sude-sudoriente de Kragujevac), ni konsilos kaj asistos vin por atingi la kongresejon de tie.

Kio estas grava, bonvolu aliĝi se vi ne jam aliĝis, klarigi al ni vian planon, mendi la loĝadon (se vi ne mem prizorgos ĝin) kaj pagi laŭeble baldaŭ ĉar ni devas pagi al la hotelo trionon de la prezo de rezervitaj ĉambroj gis la 15-a de majo. Tiam ni scios ĉu la hotelo povos gardi por kongresanoj pliajn dormĉambrojn ol ni rezerevos ĝis tiam. Dume ni ne povas garantii tion.

Surbaze de viaj planoj kaj deziroj ni komunikos al vi nian antaŭ- kaj postkongresan oferton.

Kontaktoj :
radojica.petrovic.rs ĉe gmail.com
pilipovickg ĉe gmail.com

Kategooriad: Esperanto

Sennaciulo 2017 11/12, n-ro 1349-1350

SAT - Sennacieca Asocio Tutmonda - Reede, 04/20/2018 - 21:54Enhavo :

Inter memoraĵoj kaj aktualaĵoj
Guberniestrino de Tokio ne sendis funebran leteron pro masakritaj koreoj p4
Trump vizitis Japanion kaj aziajn landojn p5
Universala Manifesto de Esperantistoj Kontraŭmilitaj p6
Ne tiom universala manifesto p8
Diverslingvaj esperantistoj en varsovia omaĝo al Zamenhof p9

Tra la mondo - Kurdio
Intervjuo al Muharren Erbey p12

Tra la mondo - Latvio
Unuamaja festo sub ruĝa standardo p14
Veterana unuiĝo p14
Festo de la 1-a majo en Rigo p15
Ni ne volas esti “antaŭa tranĉeo de NATO” ! p15

Tra la mondo - Ekvadoro
Por posteno de prezidento de Ekvadoro estis elektita LENIN p16

Sindikatismo tutmonda
Alĝerio : Nova atako de la registaro kontraŭ sendependa sindikato de la energio-sektoro p16
Kartvelio : Estas tempo adopti novan laborleĝon p17
Irano : Esmail Abdi denove en malliberejo - Liberigu lin tuj p17
Turkio : Ŝikaj vestaĵoj, aĉaj traktadoj : sponsoro de la teamoj de Bundesliga maldungis membrojn de la sindikato p17

Laborista historio
Kial oni ne trovas la sepultejon de la esperantisto Andrés (Andreu) Nin ? p18
Ĉu socialismo konstruiĝas en Sovetio ? p19

Beletro
Vivu la “ĝenerala kulturo” ! Por ĉiuj ! p20
Monaj ĉifonoj (6) p21

SAT-anoj aktivas
Hispanlingva prezentado de la E-libro Tagoj kaj ruinoj en Madrido p22
6 junuloj aliĝis al SAT dum Japana Kongreso p24
ReVe : Renkontiĝo Vegana de la 9a ĝis 13a de majo en Greziljono p25

Nekrologo

Tra Esperantio
Alvoko helpi por handikapula dormĉambro p27
Atentigo al evidente talentita juna samideano p31
Socio-ekonomika situacio de Benino : Kie ni staras ? p31

91a SAT-kongreso
Renkonte al SAT-kongreso en Kragujevac p28
Aliĝintoj p29

El la SAT-Administrejo
Landaj Perantoj - Kotizoj - Praktikaj informoj p30
Novaj aliĝoj p19

Kategooriad: Esperanto

Sennaciulo 2017 09/10, n-ro 1347-1348

SAT - Sennacieca Asocio Tutmonda - Neljap, 04/19/2018 - 00:13Enhavo :

Tra la mondo - Kurdio
“Oni min arestis kiel averto por la fremdaj vizitantoj” p4
Ni iros kune al la batal'... p5

Tra la mondo - Orient-Eŭropo
Koncize p6
Eŭropaj judoj mallaŭdis Latvion p6
Pollando rezistas p7
Oni diras ke islamanoj minacas Okcidentajn Moralojn, sed kio estas Okcidentaj moraloj ? p9
Korano p11
Filipinanoj protestas kontraŭ ASEAN, Trump p11

Tra la mondo - Orienta Azio
Originala projekto en Grekio : Ĥora p12

El la SAT-Administrejo
Financa bilanco de SAT-Kongreso en Seulo p13

Sindikatismo tutmonda
Belorusio : Ĉesigu la atakojn kontraŭ la sindikataj gvidantoj p14
Kartvelio : Ĉesigu la kontraŭ-sindikatajn persekutojn en la entrepreno p14
Minimume malgranda laborsalajro p14
Tamen, Noruzo p15
La noruzo de 2017 en Kurdio p17

Ekologio kaj mediprotektado
50 jarojn post la unua nuklea eksperimento fare de Francio en Polinezio p18

Beletro
Kanzono de Brigitte Fontaine (2009) p2
Romano Tur-strato 4 en germana traduko p20
Monaj ĉifonoj (5) p21

El la LEA-oj
Eĥo ekster Esperantujo de la apero en Hispanio de esperantlingva verko p23

Liberecana Frakcio
Anarki-sindikatistoj esprimiĝas pri la situacio en Katalunio p24
Komento de la Liberecana Frakcio de SAT p25

El la SAT-Administrejo
Novaj aliĝoj p25
Perantoj, Kotizoj, Donacintoj p28
Kandidatoj por la Ĝenerala Konsilantaro de SAT p31
Plia kandidato por la Plenumkomitato de SAT p2

El la leterkesto
Re-ree pri referendumo p26
Rerereage p26

Nekrologo
Yamasaki Seikô, Paul Signoret, Marjorie Boulton p27

91a SAT-kongreso
Turisma programo de la 91-a SAT-kongreso en Kragujevac p29

Kategooriad: Esperanto

SUS-kurso de OProf. Kiselman en skriba formo

La SUS-34-kurso de OProf. Christer Kiselman pri
Kategooriad: Esperanto

Hans-Georg Kaiser : Kio gravas ? (rimpoemo)

SAT - Sennacieca Asocio Tutmonda - Neljap, 02/08/2018 - 22:06


Se verkisto vorte pavas,
liaj vortoj ne tre gravas.
Ĉu, se vortoj sencon havas,
tiuj vortoj ĉiam ravas ?

Kio gravas, kiu pavas,
kio homojn vere ravas ?
Pluajn dubojn mi eĉ havas.
Eble ĉiu homo gravas.

Eble gravas la atomoj,
tiom, kiom ni, la homoj.
Eble ĉiu stelo gravas,
eĉ se ĝi ne sencon havas.

Kio plu je vero gravas,
se la parolanto pavas ?
Se vi pavas, ĉu vi gravas,
ĉar pavuloj ĉiam pravas ?

Kaj se homo mem decidas,
ĉu li plu gravecon fidas ?
Ĉu la mondo tuj pereus,
se la hom' gravulojn neus ?

Certe gravas kre-pasio
pli ol vanta mondkonscio.
Kaj homara harmonio
li ol nur laborpasio.

cezaroriginaloj.blogspot.de/


Kategooriad: Esperanto

Hans-Georg Kaiser : Mevaj revoj (rimpoemo)

SAT - Sennacieca Asocio Tutmonda - Teisip, 01/23/2018 - 19:39


Revoj estas kiel mevoj,
ne eĉ pensas do pri devoj.
Ili tentas eĉ la decon,
la plej belan edzinecon.

Revoj ja flugilojn donas ;
sed la sobra viv' admonas :
"Restu, hom', prefere hejme,
kion ajn vi revas eme.

Kiel ajn sopiro logas,
la espero vin mensogas.
Hejme estas varma forno
kaj ne revo nur sen dorno."

Tamen revoj tre necesas,
tion mi kun ĝoj' konfesas ;
se ne estus mevaj revoj,
restus al ni nur la devoj.

Kategooriad: Esperanto

Hans-Georg Kaiser : Ne forgesu nin (rimpoemo)

SAT - Sennacieca Asocio Tutmonda - Esmasp, 01/22/2018 - 13:00


Foje supre, foje sube,
ŝvebas mia sprit' en blu'.
Ĉu balone aŭ ĉe-rube,
min ne kaptas la enu'.

Tra la park' mi iras lante
pro la nuboj en ĉiel'.
En kvieto kaj verkante,
gvidas min plezura cel'.

En la tagoj, en nokthoroj
pensas mi pri la belec',
pri scienco kaj furoroj,
pri magia eternec'.

Tamen vivas mi surtere,
foje trafas min sufer'.
Sed mi strebas plu sincere
kaj al amo kaj al ver'.

Kun estim' kaj malestimo
vivas mi en nia mond',
dum labor' sen iluzioj,
kvazaŭ kiel mara ond'.

Min vivtenas ina ĉarmo,
kaj mi miras plu kaj plu,
ke brakum' kaj ina varmo
serenigas min sen bru'.

Vivojaroj laŭ folioj
falas for de vi kaj mi.
Mi ne plendas plu al dioj,
preskaŭ mankas sentebri'.

La plej multaj homoj fias
en la aĉa mondodram',
sed pro vi mi ĉiam scias,
ke ekzistas dec' kaj am'.

Se mi iam devos morti,
jen kun kis' de vi, edzin'.
Se mi devos eksenvorti,
tenu vi permane min.

En la tomb' mi petos pacon,
birdokantojn eĉ por ni,
por babiloj erinacon,
sed vizitojn ja de vi.

Steloj supre kiel oro
brilu hele sen instru' .
Kaj vi hejme jam en foro
dormu pace sen enu'.

Kategooriad: Esperanto

Jarfina cirkulero 2017 de la AIS-prezidanto OProf. Amri Wandel.

(La retlistanoj ricevis ĝin ankoraŭ en 2017.)
Kategooriad: Esperanto

Kolomano Kaloĉaj : Laŭ ĉies plaĉo (rimpoemo)

SAT - Sennacieca Asocio Tutmonda - Neljap, 01/18/2018 - 17:30

65. LAŬ ĈIES PLAĈO

La patro kun la juna filo azenon portis al foiro. La patro en la selo sidis, la filo la azenon gvidis.

Survoje venis hom' renkonte, kaj tre indignis : “Estas honte ! Jen viro en la sel' komforta, dum marŝas la infan' malforta.”

La patro, je l' indigna voĉo, sin savi volis de riproĉo, de la azeno do descendis kaj rajdi sian filon sendis.

Sed ree venis hom' renkonte, kaj tre indignis : “Estas honte ! Jen knabo en la sel' komforta, dum marŝas la aĝul' malforta.”

La knabo, je l' indigna voĉo, sin savi volis de riproĉo, do saltis de l' azena dorso. Nun ambaŭ marŝis, sen rimorso.

Sed venis homo, miris multe, kaj kriis:”Vere, estas stulte ! Dum vi lacigas vin per marŝo, promenas la azen' sen ŝarĝo.”

Do, kion fari ? Patro, filo demandis sin kun maltrankvilo. Interkonsilis kaj decidis : Nun ambaŭ en la sel' eksidis.

Sed ree venis hom' renkonte, indignis ege : “Estas honte ! Sur povra besto ŝarĝ' duobla ! Fi, kia kruelec' malnoblaj !”

La du, en malesper', per ŝnuroj
l' azenon ligis ĉe la kruroj, kaj ĝin per stango traŝovita plu portis kun klopodo ŝvita.

Sed venis hom' kaj ĝis eksceso ridante kriis : “Jen frenezo ! Azenon vivan oni portas ! Ho ve, mi de ridego mortas !”

La patro diris al la filo : “Mi estas vere sen konsilo : Ĉu la azenon do mortigi, aŭ nin ĉe kol' sur branĉon ligi ?”

Kategooriad: Esperanto

Kolomano Kaloĉaj : Laŭ ĉies plaĉo (rimpoemo)

SAT - Sennacieca Asocio Tutmonda - Neljap, 01/18/2018 - 17:16

65. LAŬ ĈIES PLAĈO

La patro kun la juna filo azenon portis al foiro. La patro en la selo sidis, la filo la azenon gvidis.

Survoje venis hom' renkonte, kaj tre indignis : “Estas honte ! Jen viro en la sel' komforta, dum marŝas la infan' malforta.”

La patro, je l' indigna voĉo, sin savi volis de riproĉo, de la azeno do descendis kaj rajdi sian filon sendis.

Sed ree venis hom' renkonte, kaj tre indignis : “Estas honte ! Jen knabo en la sel' komforta, dum marŝas la aĝul' malforta.”

La knabo, je l' indigna voĉo, sin savi volis de riproĉo, do saltis de l' azena dorso. Nun ambaŭ marŝis, sen rimorso.

Sed venis homo, miris multe, kaj kriis:”Vere, estas stulte ! Dum vi lacigas vin per marŝo, promenas la azen' sen ŝarĝo.”

Do, kion fari ? Patro, filo demandis sin kun maltrankvilo. Interkonsilis kaj decidis : Nun ambaŭ en la sel' eksidis.

Sed ree venis hom' renkonte, indignis ege : “Estas honte ! Sur povra besto ŝarĝ' duobla ! Fi, kia kruelec' malnoblaj !”

La du, en malesper', per ŝnuroj
l' azenon ligis ĉe la kruroj, kaj ĝin per stango traŝovita plu portis kun klopodo ŝvita.

Sed venis hom' kaj ĝis eksceso ridante kriis : “Jen frenezo ! Azenon vivan oni portas ! Ho ve, mi de ridego mortas !”

La patro diris al la filo : “Mi estas vere sen konsilo : Ĉu la azenon do mortigi, aŭ nin ĉe kol' sur branĉon ligi ?”

Kategooriad: Esperanto

Wolfgang Mattheuer : pentristo kaj skulptisto

SAT - Sennacieca Asocio Tutmonda - Neljap, 01/18/2018 - 15:06

La vikipedia foto estas propra verko de Trainspotter.


Suda tombejo de Lepsiko en Germanio : tombo de la grandioza socikritika pentristo, desegnisto, grafikisto kaj skulptisto Wolfgang Mattheuer (Lupiro Matojero), kiu estis elstara artisto de la Germana Demokratia Respubliko. Lia specialaĵo estis krei tute novajn bildoideojn kun impresaj mesaĝoj. Lia monda konateco pli kaj pli kreskos, tion mi ne deziras, sed tio estas certa por mi. (HGK)
Bildoj kaj skulptaĵoj en Google : Wolfgang Mattheuer.


Kategooriad: Esperanto

Helpu pri magistra esploro pri Esperanto - partoprenu en la demandaro! Help with a Master's research - participate in a survey!

Tiu ĉi demandaro estas farita kadre de la magistra laboro de Yevgeniya (Ĵenja) Amis, studento de la Universitato de Kebekio en Montrealo. La demandaro estas tute anonima kaj ĝi helpos en la disvolvado de Lernu.net. Dankon pro via partopreno! En Esperanto: http://bit.do/lernu-eo

This survey is a part of research by Yevgeniya (Ĵenja) Amis, a Master's student of the University of Quebec at Montreal. It is anonymous and it will help in the development of Lernu.net. Thank you for your participation! English: http://bit.do/lernu-en

Kategooriad: Esperanto

Donacoj al Nepalo pro tertremo

lernu! - Teisip, 05/12/2015 - 21:53
Esperanto-USA estas preta akcepti donacojn al la Nepala Esperanto-Asocio por helpi tiujn, kiuj suferis pro la lastatempa tertremo. Pli da informo estas havebla ĉe: http://esperanto-usa.org/en/content/donacoj-al-nepalo-pro-tertremo
Kategooriad: Esperanto

Ridejo: ŝercoj en Esperanto

lernu! - Teisip, 04/28/2015 - 23:42
Antaŭ nelonge aperis nova retejo en Esperanto: Ridejo, kolekto de ŝercoj kaj amuzaj bildoj. Ne hezitu proponi viajn plej bonajn ŝercojn!
Kategooriad: Esperanto

Volontulu en Slovakio ekde aŭtuno!

lernu! - Teisip, 04/28/2015 - 23:42
Esperanta organizo Edukado@Interreto (E@I) denove invitas junajn volontulojn por kunlabori. Aliĝu al la internacia teamo de junaj esperantistoj! Restas lasta loko!
Kategooriad: Esperanto

Programo de la babilrondo 2015

SAT AMIKARO - Laup, 04/18/2015 - 19:18

09/01/15 La parabolo de la kaverno

16/01/15 Limoj de solidareco kaj almozo

23/01/15 Ĝentileco kaj hipokriteco

30/01/15 Ruseo kaj Voltero : duelo !

06/02/15 Infanoj kaj la reto : kiam ? Kiel ?

13/02/15 Loterio kaj monludoj

20/02/15 Modifo de korpo : homeco kaj korpa integreco

27/02/15 Urboplanismo kaj politikplano

06/03/15 Faŝismo kaj aŭtoritato : difinoj

13/03/15 Esprimada libereco

20/03/15 Virkontraŭkoncipo

27/03/15 Profesia armeo : ĉu necesas ?

03/04/15 Diskriminacio : ĉu misuzo aŭ estas ĉie ?

10/04/15 Respekto : difinu !

17/04/15 Kia estas la pli bona maniero vojaĝi ? Ĉu ŝipe, piede, ĉevale, bicikle... ?

24/04/15 Diskutemaj personuloj de Historio

01/05/15 Fabeloj : rakontrondo

08/05/15 Noamo Ĉomski kaj Lingvoscienco

15/05/15 Arto : profesia kaj amatora pratikado

22/05/15 Kio ankoraŭ ne estas interŝanĝebla kontraŭ mono ?

29/05/15 Citaĵoj de Oscar Wilde

05/06/15 Rajto de forgeso

12/06/15 Feliĉo, ĉu ?

19/06/15 Ridi sen malico

26/06/15 Responsa turismo : ĉu utopio ?

03/07/15 Via Revdomo : kie kaj kiel ?

Kategooriad: Esperanto

Programme du Babilrondo 2015

SAT AMIKARO - Laup, 04/18/2015 - 19:16

09/01/15 L'allégorie de la caverne

16/01/15 Les limites de la solidarité et la charité

23/01/15 La politesse et l'hypocrisie

30/01/15 Rousseau et Voltaire : le duel !

06/02/15 Les enfants et internet : Quand ? Comment ?

13/02/15 Loterie et jeux d'argent

20/02/15 Modification du corps : L'humanité et l'intégrité du corps

27/02/15 Urbanisme et projet politique

06/03/15 Fascisme et autorité : définitions

13/03/15 Liberté d'expression

20/03/15 Contraception masculine

27/03/15 Armée de métier, est-ce nécessaire ?

03/04/15 Discrimination : abus ou omniprésent ?

10/04/15 Respect : définition

17/04/15 Quelle est la meilleur façon de voyager ? en bateau, à pied, à cheval, à vélo.. ?

24/04/15 Les figures controversées de l'histoire

01/05/15 Soirée contes : venez avec une histoire

08/05/15 Noam Chomsky et linguistique

15/05/15 Art : pratique pro et amateur

22/05/15 Qu'est-ce qui échappe encore à la monétisation ?

29/05/15 Citations d'Oscar Wilde

05/06/15 Droit à l'oubli

12/06/15 Le bonheur ?

19/06/15 Rire sans méchanceté

26/06/15 Tourisme responsable : utopie ?

03/07/15 la maison de vos rêves : où et comment ?

Kategooriad: Esperanto

Fermeture exceptionnelle 2015

SAT AMIKARO - Neljap, 04/09/2015 - 13:11

Exceptionnellement, le siège n'ouvrira pas ce samedi 11 avril 2015.

Merci de votre compréhension.

Esceptokaze, la sidejo ne malfermiĝos ĉi tiun sabaton 11an de aprilo 2015.

Dankon pro via komprenemo.

Kategooriad: Esperanto