Täpsem info spiritismi ja MTÜ Võsu Vaimne Keskus AMO tegevuse kohta August Kilgilt, telefonidelt 3238572 või 53345516 E-mail august@spiritism.ee Skype august.kilk Aadress Rakvere tee 9, Võsu, 45501, Lääne-Virumaa, Estonia

Meedium Riina Hernits’a vahendusel  4. juunil 2009

Küsimus: Kallis Jumal, miks enamus usulahkusid halvustavad teisi, öeldes et nemad on õiged ja teised kõik oma käitumise, jutu ja arusaamaga on valed?

Vastus: Kallis Riinakene, olen Sinu juures, Sinu Isa.
 
Vaata Riinakene, Sina juba mõistad paljutki, miks paljud asjad
maapeal on valesti, kuigi räägitakse seda kuulekuse ja seaduste
nimel, nii ka on lood usulahkudega.
Jumal on üks ja ainus, kuid inimesed ja nende usk on nii erinev
paljustki just seepärast, et kõik inimesed ise on erinevad.
Kõikide arusaam asjadest ja elust üldse on erinev.
See ei kesta neil kogu eluaja jooksul ühtemoodi, sest inimesed
arenevad ja seeläbi ka arusaamad muutuvad.
 
See, mis usku puudutab ja nende poolt teiste hukkamõistmine,  
ei saa küll öelda kellegi puhul sõna armastus.
Jumal on armastus ja inimene, kes on armastusele avatud, tema  
juurde pääseb ka Jumal.

Need inimesed, kes teisi hukka mõistavad, kes ise ütlevad
et on usus Jumalaga, ei saa küll kuidagi tõsi olla, sest nende
silmade ees on mustad klapid, nende südamed on kivikõvad
ja nad ise pole võimelised Jumalat ega Jeesust endas vastu võtma.
 
Kõik kes käivad kirikutes, palvetavad ja ütlevad, et on usklikud,
pole seda mitte. Nendeni pole veel jõudnud arusaam, milline
inimene on läbi Jumala ja kes on kurjade vaimude ning  
deemonite küüsis.
 
Armastuses elav inimene ei ole ülekohtune ega mõista kedagi
hukka ja ei näe kellegis halba.
Ütlen Sulle Riinakene nii, et igaüks on valinud käia oma tee,
olgu see siis vale või õige, kuid seeläbi kannatab igaüks,
kui endale või teisele haiget teeb.
 
Mina Isa olen Rääkinud.