Täpsem info spiritismi ja MTÜ Võsu Vaimne Keskus AMO tegevuse kohta August Kilgilt, telefonidelt 3238572 või 53345516 E-mail august@spiritism.ee Skype august.kilk Aadress Rakvere tee 9, Võsu, 45501, Lääne-Virumaa, Estonia

Meedium Riina Hernits’a vahendusel 2000. a.

Kõik oma õpetlikud kirjutised olen teinud läbi palve, kanaldades sõnumid läbi Jeesuse.
Sama teen ka teemaga, mis puudutab raha.
Kuna ma ise pole nii täiuslik, et kedagi õpetada, siis annan vaid edasi sõnumi Jeesue poolt nii nagu ta mulle seda ütles ja mina sellest aru olen saanud.

Küsimus: Kallis Jeesus, soovin Sinult sõnumit rahast, mida saaksin inimestele edastada.

Vastus: Kallis Riinakene, olen Jeesus sinuga, et rääkida rahast.
 
Maailm on pidevalt muutuvas olekus, nii ka kõik muutub mis meis ja meie ümber, nii on muutunud aegadest, kus raha ilmus ja kõik seonduv rahaga.
 
Oli aeg, kus raha oli vaid rikastel, vaesed said oma kaupa teha vahetuse teel.
Mida aeg edasi, seda ka laiemaks muutus raha kasutamine ja raha väärtus.
Raha tekitas inimestes palju halba, sest ta jaotas inimesed gruppidesse, olid ülirikkad, rikkad, keskmikud ja vaesed. Raha oli elus määrav, mille alusel ka pandi paika inimese väärtused elus. Raha on tänapäeval samuti määrav kõiges, see annab elus palju võimalusi, see loob inimestele mitmekülgseks eluks variante.

On küll võimalik teostada materiaalseid hüvanguid, kõike mida üldse siin maailmas inimesed müüvad ja ostavad.
Kuid on ka seda, mida raha eest osta ei saa – see on tervis ja armastus.

Jumal on paika pannud kogu jaotuse rahaga seonduvalt.
Need inimesed, kes on väärt raha tema silmis ja vajavad kogemust materiaalselt rikkad olema, need ka on seda saanud tunda, sest Jumal on seda neile määranud.
Kuid on inimesi, kes väärivad küll rikkust, aga jumal tasub neile teisiti, mitte materiaalselt, vaid hoopis vaimset rikkust kogema.
Seda ei saa võrrelda omavahel, sest tegelikult vaimselt rikas inimene ei väärtusta materiaalset rikkust, tema jaoks on vaimne väärtus suurem.
 
Ütlen rahvale nii, et rikas pole mitte see, kellel pangaarvel suured summad, vaid see inimene, kellele Jumal on andnud enda poolt väärtused, mida isegi kogu maailma raha eest osta pole võimalik.
 
**************************

Küsisin ka veel muude rahaga seonduvate mõistete kohta Jeesuselt:
 
Milline on puhas raha?
 
Raha pole patune siis, kui seda pole läbi patu saadud. Kõik, mis ausalt teenitud, saab lugeda puhtaks rahaks, see ei tee hingele haiget ega mõju hävitavalt meile endale. Seda saab ka nimetada ausaks rahaks, sest pettusega pole mingit tegu.
Raha energia on siis kõige tugevam kui ta on saadud puhtalt ehk ausal teel.
 
Must raha?
 
Seda raha võib kutsuda kurjaks rahaks ja hävitajaks.
Kõik, mis ebaaus selle raha saamisel, jääb ka energeetiliselt selle raha sisse, olgugi et ostad poest midagi selle raha eest ja annad raha vahetades selle asja vastu, jääb siiski see must alles, kandub üle ostetud asjade sisse.
 
Musta raha liigub maailmas väga palju, ka pangad ise teenivad musta raha, sest panevad inimesi olukorda, kus nad ei mõtle ise, mida teevad.
Pangad on valmis kõike tegema selleks, et inimese rumalust ära kasutada ja ise seeläbi kasumit teenida.
 
Karistus tuleb kõigile, kui mitte selles, siis järgmises elus ja puruvaestena kulgeb nende elu selleks et saaksid tunda oma tegude tagajärgi.

Õnnelik raha?
 
Õnnelikuks rahaks saab nimetada seda kui inimene saab oma külluse üle rõõmu tunda. Kui tal on see ausalt teenitud, kui ka muu eluks vajalik
on olemas ja ta saab seda nautida, kui ta ka ise tasakaalus on.

Õnnetu raha?

... on külluse olemasolu, kuid vaimset rahulolu tunda ei saa, sest inimesel puudub elust armastus nii iseenda vastu kui teiste suhtes. Võib ka öelda, et tema elust puudub armastatud inimene ja siis ei saa ta ka tundma õnne rahast.
 
Laenudest!
 
Mida inimesed laenudest arvavad, see on väga erinev kõikide puhul,
sest ka inimesed on ise erinevad.
Laenud panevad inimest surutud olukorda, mis tähendab seda sõna otseses mõttes, et ta on nurka surutud.
Oleneb summast, mida inimene on enda kanda võtnud, seda raskem  
ja rõhuvam on koorem, mis teda rõhub.
 
Saan ka öelda, et inimesed, kes on laenu võtmisel oma elu kammitsatesse pannud, see pole ilma asjata, nad on pidanud seda kogema, et saada õppetund.

Kõik me oleme selleks maapeale tulnud, et omad õppetunnid saada.
Kuid see – kuidas nad sellest olukorrast väljuvad, on nende enda teha.
Kuidas nad ise sellesse olukorda suhtuvad, kas tekib viha maailma ja ise enda peale või saavadki aru, et see on neile õppetunniks ning nõnda ka suhtuvad olukorda.
Pangad on need, kes annavad võimaluse ise inimesi end proovile panna, nad loovad selleks olukorra ja annavad võimaluse.
 
2009