Täpsem info spiritismi ja MTÜ Võsu Vaimne Keskus AMO tegevuse kohta August Kilgilt, telefonidelt 3238572 või 53345516 E-mail august@spiritism.ee Skype august.kilk Aadress Rakvere tee 9, Võsu, 45501, Lääne-Virumaa, Estonia

Meedium Riina Hernits 14.06.2008

VASTUS: Vaadaku nad enda sisse, nemad oma kehasse ja kopsudesse.
Midagi muud pole seal peale musta. See on nende enda must, millega ise ennast hävitavad.
Keegi ei saa neid selleks käskida ega keelata, nad ise soovivad seda endale teha.
Keegi teine ei saa neile öelda, et nüüd lõpeta, kui nemad seda ise ei soovi.
Vabal tahtel on neil soov ennast hävitada, enda keha rüvetada ja mustata.
Seda ainust keha, mida Jumal neile andnud läbi armastuse elu nautimiseks siin maal.
Nemad ei oska hinnata Isa armastust, ei seda keha ega ise ennast.
Mida nad küll endale teevad, seeläbi ise kannatavad.
Nende ümber ei saa olema armastust, sest nemad ei armasta Jumalat, ei seda keha
Mis neile antud ega elu siin maal nad ei hinda.
Ise vabal tahtel virelevad enda otsuse käes, mis ise endale teevad.
Kuidas saab keegi neid armastada, kui nemad ennast ei armasta.
Ärgu nad palugu teistelt austust, sest nad ise ennast ei austa.
Kuidas saavad nad tunda õnne, kui nende kehas seda pole, on vaid must,
mida nad ise endale teevad.
Ka hingel on valus, sest tema ei saa ilma loata sellest mustast kehast lahkuda.
Hingel pole valida, ta käib koos kehaga läbi kõik eksiteed, mis inimene ise endale valinud.
Musta keha tagajärg on häving, ta ei kuulu puhaste hulka, sest ta ei soovi seda.
Must määrib ka puhtad kehad ära, seepärast pole hea tema ligi olla.
Minu õnnistust ei tule neile, kes astunud Jumala vastu, kes tema armastust ei hinda.
Isa näeb kõik teie teod ja peab meeles, teil tuleb endal ise karistust kanda enda tegude eest .

Jeesus teie Vend!