Täpsem info spiritismi ja MTÜ Võsu Vaimne Keskus AMO tegevuse kohta August Kilgilt, telefonidelt 3238572 või 53345516 E-mail august@spiritism.ee Skype august.kilk Aadress Rakvere tee 9, Võsu, 45501, Lääne-Virumaa, Estonia

Nägija ja ravija Lille Lindmäe: hakkame jõudma uue aja lävele!

Maa muinasinimesed teadsid intuitiivselt ilma teleskoopide ja arvutiteta päikesesüsteemi, planeetide liikumist, päevapöörijoont, pimendusi ja taevakehade uusi galaktilisi asetusi iga 26 000 aasta pikkuse ringkäigu järel. Nad on jätnud meile selge sõnumi, et taevakehade järjekordne ümberasetumine toimub aastal 2012, mis toob kaasa suuri muutusi Maal.
Hiljem, mingil ajal, hävitas moderne teadus täielikult vanad intuitiivsed teadmised astronoomiast ja sellest, et tervis on intuitiivne. Modernse teaduse järgi oli Maa lapik, Päike keerutas Maad ja intuitiivne teadmine, et Maa on ümmargune, oli karistatav.
Kosmiliste vendade, vaimsete õpetajate meile kanaldamise kaudu edastatud informatsioonis teatatakse, et galaktiline rühmitumine on alanud. Muinasinimeste jäetud täpsete teadmiste ja kosmiliste vendade antud informatsiooni kokkulangevus näitab, et viibime galaktilise ümberrühmitumise üha intensiivistuvates energiates ehk otsapidi uues kuldses ajas. Need on kõige kõrgema võnkesageduse ehk vibratsiooniga energiad Maal. Uue aja energiad, mille tekitavad taevakehade uued galaktilised asetused, on tegelikult oma tsükli läbinud ja tagasi jõudnud väga vanad Lemuuri-aegsed energiad. Kohal on need täiesti aastal 2012, muutes ka inimest, võimaldades neil annetel alustada aeglast ja otstarbekohast teadvuse arendamist.

Aastat 2010 ei saa vaadelda teisiti kui jätkutööd eelmistel aastatel alustatud annete, tunnete ja mõistete selgitamisel, oma õige tee leidmisel. Saavutatud rahumeelne seisund võimaldaks tuua valgust juurde DNA vaimsesse ossa ja nii hakkaks järjest rohkem toimima mingil ajal sumbunud vaimne DNA = valgus-DNA = kvant-DNA, ja me oleksime paremini valmis uue ajastu imedeks. Tähtsaim on kerkivate probleemide lahendamine, tahe tuua ellu siirus, selgus ja rahu. Harmooniline inimteadvus hakkaks kokku sobima kuldse ajastu energiatega ja tekiks võimalus kogeda uut. Soovin teile kõigile kõrge eesmärgi – elu paremaks muutmise saavutamiseks tahet, kannatlikkust ja veel paremat uut 2011. aastat!

Ajakirjast NAISED
Jaanuar 2010