Täpsem info spiritismi ja MTÜ Võsu Vaimne Keskus AMO tegevuse kohta August Kilgilt, telefonidelt 3238572 või 53345516 E-mail august@spiritism.ee Skype august.kilk Aadress Rakvere tee 9, Võsu, 45501, Lääne-Virumaa, Estonia

Pean tõeseks, et olen:
mõtlev olend – inimene.
Inimene
koosneb materiaalsest kehast ja  mittemateriaalsest vaimust,
muutes ühise mõjuna mõtteid ja avardades teadvust.
Vaim on mõtlemisvõimeline ja keha on tunnetamisvõimeline siis,
kui vaim on kehaga sidestuses poolmateriaalse  vaimuabiga (perispirit).
Sünd tähendab vaimu ühinemist füüsilise kehaga ja surm tähendab
vaimu lahkumist füüsilisest kehast oma päriskoju – Vaimuilma.
Intellektuaalne, täiustumist edendav suhtlemine Vaimuilmaga on võimalik ja vajalik!
Vaimude taaskehastumine on loogiline, loomulik ja möödapääsematu toiming.
Kui vaim on sidestunud füüsilise kehaga, siis teda nimetatakse hingeks.
Inimene on mõtlev olend ehk kehastunud vaim.

Mõtleva olendi olemuseks on teadvus, mida võib kujutleda kolmekorruselise majana:
esimene korrus on alateadvus möödaniku kogemustega,
teine korrus on teadvus praeguste kogemustega,
kolmas korrus on üliteadvus tuleviku kogemustega.
Inimvaimu täiustumine toimib alati praegu, kui toimib!?
Vaimu olemuseks on igavesti täiustuv teadvus.
Kõrgeim Teadvus on loonud vaimud oma olemusest, algelistena kuid arenemisvõimelistena.
Arenemisvõime rakendamiseks on vaimu käsutuses tema vaba tahe ja valikuvõimalused.
Inimesele, kui vaimu füüsilsele kehastusele on südametunnistusse külvatud armastuse seeme,
mis väljendub jumalike ehk armastuse igatsustena. Need armastuse igatsused tulenevad  Loojalt. Seega Kõrgeim Teadvus - Looja on olemuselt Armastuse Allikas. Siit ka kindel arusaam, et inimvaim on armastuse laps. Inimese teadvuse arenguga hakkab ta mõistma oma
püha päritolu ja elu ülesandeks pidama armastuse praktiseerimist.
Pean tõeseks, et inimvaim on surematu ja tema taassünnid erinevate rahvuste ja rasside erinevatesse füüsilistesse kehadesse võimaldab kogemuste teel täiustuda. On võimalik, et olen kunagi elanud Maal näiteks neegrina, juudina, hiinlasena jne. Võib-olla olen elanud teistel taevakehadel, minu arenguks sobivas kehastuses. Selleks, et rohkemat mõista, tuleb rohkem kogeda! Igavikus ei ole aeg piiratud, mis tähendab, et aeg puudub.

Meie praeguse maapealse elu õppeaeg on piiratud ja seepärast tuleks seda arukalt kasutada.

Pean tõeseks, et teadvus genereerib mõtteid. Olenevalt teadvuse perfektsuse tasemest on sama perfektsed ka mõtted. Mõtted on vastavalt olemusele erineva lainepikkusega intellektuaalse ernergia kiirgused, mis levivad silmapilkselt ja takistuseta. Harmooniat loovad mõtted tervendavad. Harmooniat hävitavad mõtted on patumõtted, kuna tekitavad kannatusi.  Harmooniat loovad mõtted tulenevad jumalikust igatsusest elada õigluses, sallivuses, andestuses, andeks andmises, andeks palumises, halastuses, kaastundes, hoolivuses-hoolitsuses, helluses, headuses, lahkuses, ilus, abistamises, koostöös, tunnustuses, siiruses, mõista tahtmises, õpihimus, loomistahtes, tões, austuses Looja seadusi täites, palvetades ja tänades. Teades, et oled Looja laps, armastuse laps. Teades, et oled Looja armastuse poolt alati kaitstud! Kõik harmooniat loovad mõtted, tunded, meeled ja tajud üheskoos moodustavad  tingimusteta armastuse, mida Jeesus Kristus oma maapealse elu jooksul meile oma eeskujuga õpetas. Jeesusest ja teistest jumalikest eeskujudest järeldub, et inimene saab oma iseloomu parendada ja kannatustest vabaneda üksnes armastust praktiseerides oma mõtetes, tunnetes, sõnades ja tegudes.

Armas kaasinimene, mida Sina pead tõeseks?