Täpsem info spiritismi ja MTÜ Võsu Vaimne Keskus AMO tegevuse kohta August Kilgilt, telefonidelt 3238572 või 53345516 E-mail august@spiritism.ee Skype august.kilk Aadress Rakvere tee 9, Võsu, 45501, Lääne-Virumaa, Estonia

Ärge tehke teistele seda, mis põhjustaks valu teile, kui seda teile tehakse.
Brahmanism

Ärge haavake teisi sellega, mida te ise leiate valusa.
Budism

Käituge teistega nii, nagu te tahaksite, et teised teiega käituvad.
See on kogu seadus; kõik muu on kommentaar.
Judaism

Küsimusele „Kas on olemas põhimõte, mida peab täitma kogu elu kestel?“
vastas Õpetaja:“Mida te ei taha, et teile tehtaks, ärge tehke seda ka teistele!
Konfutsionism
Kõike seda, mida tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka neile.
Kristlus
Keegi pole usklik enne, kui ta ei soovi oma vennale seda,
mida ta soovib endale.
Islam

Vaadake oma ligimese võitu kui omaenda võitu, ning oma ligimese
kaotust kui omaenda kaotust.
Taoism

Ainuüksi selline loomus on hea, mis hoiab teid tegemast teistele seda,
mis iganes ei ole hea teilegi.
Zoroastrism

Kui sa oleksid õiglane, sa valiksid teiste jaoks ainult seda,
mida valiksid ka endale.
Bahaism

Näpista enda keha, teadmaks, kuis tekitab see valu teisele.
Jaapani vanasõna

„Et Kristus unistas inimkonna vendlusest – selles ei kahtle meist keegi;
ent sellestsamast unistasid ka teiste religioonide rajajad. Kui Kristus ja teised suured inimkonna õpetajad elaksid tänapäeval, leiaksid nad
omavahel kindlasti hõlpsalt ühise keele ning asetaksid „Jumala tõelised nõuded“ kõrgemale kõigist erinevatest formaalsustest.“
L.L.Zamenhof

Jaapani esperantokeelsest ajakirjast“Oomoto“(1976,lk.96)
tõlkinud Olaf Langsepp

Siit küsimus:“Mida inimene igatseb, et temale tehtaks või temaga käitutaks?
Küsisin iseendalt ja vastuseks sain, et igatsen armastust!
Küsi Sinagi iseendalt, et mida Sa oma jumalikkuses igatsed?
Looja on külvanud iga inimvaimu teadvuse põllule armastuse seemne, seega Looja
on Armastuse Allikas ja inimvaim on armastuse laps, surematu püha olevus!
Igale inimesele jõuab teadvusse see imeturvaline arusaam,
kui ta ühineb Loojaga armastuses.

Mis on armastus?

Inimese jumalikud igatsused on jumalike tunnete ja mõtete koondkvaliteet
ehk armastus.

Mis on elu ülesanne ehk elu mõte?

Iga inimese elu ülesandeks on praktiseerida armastust, et olla see, kes sa tegelikult
oled, s.t. jumalik! See mõistmine vajab teadmisi, kogemusi ja enesedistsipliini, et elada, mõelda, tunnetada ja tegutseda kooskõlas oma jumaliku südametunnistusega,
kogu looduga ja Loojaga.

Mis on mõte?

Mõtted on teadvuse genereeritud (kiirgatud) intellektuaalsed energia kvaliteedid.
Teadvuse avardumisega mõttekvaliteedid lähenevad tingimusteta armastusele.
Armastuse mõttekvaliteedid on kõrgema sagedusega. Vastavalt mõttekvaliteedile on ka selle
energia sagedus erinev ja värvus erinev. Seega Vaimuilmas madalamate mõttesagedustega vaimud ei saa siseneda kõrgemate vaimude piirkonda, kus on kõrgemad mõtteenergia sagedused. Nad ei saa ka varjata omi mõtteid ja kavatsusi kõrgemate vaimude eest.

Iseenese arengu paremaks lahtiseletamiseks koostasin jooniseliselt vaimse gravitatsiooni.
Joonisel paigutasin inimvaimu kahe stange vahele, kus ta teeb ise mõttekvaliteetides valiku
vaba tahte kohaselt. Mõttekvaliteetide valikuga ja valiku praktiseerimisega inimvaim muudab oma iseloomu ja määrab iseendale vastava seltskonna nii maises elus kui ka Vaimuilmas.
Mõtete sarnasus ühendab, erinevus lahutab!

August Kilk
20.04.2007